Za eRačunovodstvo birajte merBanking usluge

eracunovodstvo

Uslugu merBanking knjigovodstveni servisi mogu aktivirati za svoje klijente i tako riješiti problem kašnjenja dokumenata te uspješno voditi eRačunovodstvo.

Ključna promjena koja oblikuje eRačunovodstvo je pojava novih platnih usluga i njihova povećana dostupnost. Inovacije u tehnološkom sektoru omogućile su kompanijama izvan tradicionalnog bankarskog sektora da nude financijske usluge, što dovodi do značajnih poboljšanja za krajnje korisnike.

Ovaj trend ne samo da pojednostavljuje platne usluge, već također postavlja temelje za računovodstvo u stvarnom vremenu ili eRačunovodstvo.

Za razliku od klasičnog klirinškog modela, gdje je raspoloživost platnog sustava ograničena na 261 dan godišnje (uzimajući u obzir vikende), fintech usluga poput merBanking pruža mogućnost plaćanja 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu.

Takav pristup omogućava subjektima da odmah izvršavaju plaćanja ili knjiže svaku uplatu u trenutku promjene na računu, bez potrebe za čekanjem dnevnih izvadaka i direktnog pristupa internetskom bankarstvu za provjeru transakcija.

Usluga merBanking, koju je na tržište plasirala tvrtka Elektronički računi, prvi licencirani pružatelj usluga iniciranja plaćanja i informiranja o bankovnom računu u Hrvatskoj, predstavlja prekretnicu u pristupu eRačunovodstvu i platnom prometu u poslovanju.

Brze novčane transakcije

Integriranjem ove usluge u računovodstvene programe i poslovna rješenja, poslovni subjekti mogu upravljati svojim financijama bez nužnosti korištenja tradicionalnih bankarskih alata, omogućavajući im efikasnije i brže financijske transakcije.

Inovacija merBanking nije samo tehnološki napredak; to je evolucija koja podržava dinamičan rast i razvoj poslovnih subjekata, pružajući im alate za brzu i učinkovitu financijsku operativu.

Kako se tehnološki sektor sve više integrira u financijske usluge, korisnici mogu očekivati daljnje poboljšanje pristupačnosti, brzine i učinkovitosti platnih transakcija, oblikujući budućnost financijskih interakcija.

Računovodstvo u stvarnom vremenu

Usluga omogućava korisnicima da u stvarnom vremenu prate promjene na svim poslovnim računima, koristeći se računovodstvenim ili poslovnim programima (ERP), prilagođavajući dinamiku izvješćivanja svojim individualnim preferencijama.

Od usluge merBanking u svom računovodstvenom programu može zatražiti:

1. dohvat transakcija – pruža informacije o uplatama i isplatama sa svih poslovnih računa vaše tvrtke. Pratite promjene po računima u stvarnom vremenu i na vlastiti zahtjev;

2. dohvat balansa – pratite trenutno stanje svih poslovnih računa kojima raspolažete. Ova informacija pomoći će vam da bolje upravljate likvidnošću;

3. dohvat izvoda – dolaze na zahtjev, ali preuzimanje izvoda možete i automatizirati, a sustav će ih proknjižiti na unaprijed određena konta prema unaprijed zadanim parametrima.

Knjigovođe kroz merBanking imaju fleksibilnost izbora kako će primati informacije – bilo automatski za sve promjene i stavke prometa po računima ili po pojedinačnom zahtjevu.

Također, uslugu merBanking knjigovodstveni servisi mogu aktivirati za svoje klijente i tako riješiti problem kašnjenja dokumenata.

Koristeći uslugu, knjigovođa može odmah prikupljati informacije o promjenama po računima klijenata i voditi računovodstvo u stvarnom vremenu.

Usluga informiranja o bankovnom računu omogućava automatsko povlačenje izvadaka o prometu, uklanjajući potrebu za tradicionalnim pristupom učitavanja XML datoteka izvoda, što je značajno pojednostavilo i ubrzalo proces knjiženja knjigovodstvenih isprava i poslovnih promjena.

Automatsko knjiženje izvoda

Automatizacija koju usluga nudi više je nego povlačenje izvadaka; omogućava automatsko knjiženje izvoda na temelju unaprijed definiranih parametara, primjerice vrsta troška i specifični podaci kao što je naziv dobavljača ili poziv na broj primatelja.

Time se gotovo eliminira potreba za manualnim radom te znatno povećava učinkovitost i smanjuje prostor za greške, osiguravajući da su financijski podaci uvijek ažurirani i precizni.

Integriranjem usluge informiranja o računu u svoje poslovne procese, kompanije mogu značajno unaprijediti svoju financijsku transparentnost i operativnu efikasnost, postavljajući nove standarde u upravljanju poslovnim financijama.

Pojedinačna i grupna plaćanja

Inovacija u upravljanju poslovnim financijama dolazi s integracijom usluge iniciranja plaćanja direktno u računovodstvene i poslovne programe (ERP), omogućavajući korisnicima da izvršavaju plaćanja bez potrebe za dodatnim prilagodbama ili direktnom interakcijom s njihovim bankama.

Računovođe i knjigovođe, kao ovlaštenici za upravljanje plaćanjima, mogu kroz merBanking uslugu u računovodstvenom programu obavljati plaćanja i za svoje klijente, bez upotrebe internetskog bankarstva. To je još jedan korak potpune automatizacije i provođenja eRačunovodstva.

Usluga merBanking premošćuje jaz između korisnika i bankarskog sustava, omogućujući plaćanje računa, ponuda, putnih naloga i drugih oblika dohodaka direktno iz računovodstvenog softvera.

Bez obzira na vrstu knjigovodstvene isprave, korisnik unutar svojeg računovodstvenog programa može lako zadati nalog za plaćanje, koji merBanking zatim šalje banci na izvršenje.

Nakon uspješne autorizacije, merBanking u korisnikov računovodstveni program vraća informacije o statusu platne transakcije, omogućujući transparentnost i brzu reakciju na financijske aktivnosti unutar poslovnog ekosistema.

Usluga merBanking također podržava i zadavanje grupnih naloga, omogućavajući korisnicima da obavljaju više plaćanja odjednom. Autorizacija plaćanja obavlja se putem pouzdanih metoda autentifikacije, dodatno osiguravajući integritet transakcije.

U slučaju plaćanja iz računovodstvenog programa, riječ je o dvofaktorskoj autentifikaciji (2FA), odnosno autorizaciji tokenom, koja se smatra najsigurnijim načinom autentifikacije jer isključivo osoba koja posjeduje token, ili je ovlaštena za njegovo korištenje, može pristupiti stranici i autorizirati nalog.

Za korisnike koji žele otkazati zadane naloge, merBanking nudi jednostavno rješenje kroz isti računovodstveni program, omogućavajući opoziv naloga jednim klikom, bez potrebe za internetskim bankarstvom.

Digitalna transformacija i eRačunovodstvo

Integracija fintech usluge u računovodstvene programe ne samo da povećava efikasnost plaćanja, već i podiže razinu sigurnosti i kontrole nad transakcijama, nudeći poslovnim subjektima snažan alat za upravljanje njihovim financijskim operacijama.

Uz inovacije kao što je merBanking, odnosno usluge informiranja o računu i iniciranje plaćanja iz računovodstvenog programa, započeli ste ključni korak ka efikasnijem, sigurnijem i transparentnijem vođenju eRačunovodstva.