aktivacija platnih osoba ikona

Aktivacija platnih usluga

Kategorija: Trgovačko društvo

1. Pripremite privitke

>> Preslika osobne iskaznice ili putovnice osobe ovlaštene za zastupanje
>> Punomoć (ako dokumentaciju ne potpisuje direktor / prokurist; neobavezno)
>> Izjava o osnivanju

2. Preuzmite ove dokumente, ispunite ih i digitalno potpišite

>> Zahtjev za korištenje platnih usluga
>> Prijava ovlaštenika za korištenje platnih usluga
>> Ugovor o pružanju platnih usluga

Očekivano vrijeme popunjavanja 10 minuta

 

3. Na vaš e-mail smo poslali poveznicu za predaju dokumentacije