aktivacija platnih osoba ikona

Aktivacija platnih usluga

Kategorija: Ostali poslovni subjekti

1. Pripremite privitke

>> Preslika osobne iskaznice ili putovnice osobe ovlaštene za zastupanje
>> Rješenje o upisu ili izvadak iz registra djelatnosti kod nadležnog tijela
>> Ugovor o ortakluku ili dr. slični ugovori, ako su dvije ili više osoba osnivači poslovnog subjekta
>> Izjava o osnivanju ili dr. slični ugovori, ako su dvije ili više osoba osnivači poslovnog subjekta

2. Preuzmite ove dokumente, ispunite ih i digitalno potpišite

>> Zahtjev za korištenje platnih usluga
>> Prijava ovlaštenika za korištenje platnih usluga
>> Ugovor o pružanju platnih usluga

Očekivano vrijeme popunjavanja 10 minuta

 

3. Na vaš e-mail smo poslali poveznicu za predaju dokumentacije